• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Školní advent

Ve středu 20. prosince 2017 se uskuteční ŠKOLNÍ ADVENT. Všichni jste srdečně zváni. Bližší informace zveřejníme v nejbližší době.

Školní advent

Ve středu 20. prosince 2017 se uskuteční ŠKOLNÍ ADVENT. Všichni jste srdečně zváni. Bližší informace zveřejníme v nejbližší době.

Volby do školské rady.

KANDIDÁTNÍ LISTINA DO ŠKOLSKÉ RADY Z ŘAD ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

Vážení rodiče, v termínu od 25. do 27. 9. 2017 15:30 hodin budou probíhat volby do školské rady. Hlasovací lístek, na kterém označíte pouze tři Vámi vybrané kandidáty, vhoďte do hlasovací urny na vrátnici hlavní budovy. Hlasování stvrďte zapsáním do hlasovací listiny. Každý zákonný zástupce smí hlasovat pouze jednou, hlasování je anonymní a nepovinné.

Kandidáti:                                                                                            

 1. Gavronská Zdeňka zákonný zástupce žákyně Lindy Gavronské (7.A)
 2. Kolovratník Viktor, Mgr. zákonný zástupce žáka Viktora Kolovratníka (6.B)
 3. Wenzelová Lenka zákonný zástupce žákyňe Anny Wenzelové (8.A)
 4. Marešová Barbora zákonný zástupce žákyň Marie Anny Černé (7.B) a Johany Rozálie Černé (5.A)
 5. Herzogová Jana, Mgr. Bc zákonný zástupce žáka Marka Daniela Herzoga (4.A)
 6. Šafránková Jitka zákonný zástupce žákyň Julie Šafránkové (1.A) a Beáty Šafránkové (4.A)
 7. Fricová Jana zákonný zástupce žáků Anety Fricové (1.A) a Daniela Frice (4.A)
 8. Timrová Jana zákonný zástupce žákyně Jitky Timrové (2.A)
 9. Calvo Pizzaro Zdenka zákonný zástupce žákyně Andrea Pizzaro Calvo (2.A)