• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Den otevřených dveří 15.3.2018

Dne 15. 3. 2018 pořádá naše Základní škola Louny, Přemyslovců 2209, DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Srdečně zveme všechny rodiče, prarodiče, příznivce naší školy a zároveň se těšíme na rodiče budoucích prvňáčků a jejich děti. 
V dopoledních hodinách od 8:00 do 11:40 hod. můžete zhlédnout výuku žáků přímo ve třídách. Prosíme, abyste do tříd vstupovali během přestávek a setrvali celou vyučovací hodinu. Kolik vyučovacích hodin navštívíte, je už na Vás:).
Od 14:30 do 17:00 hod. na Vás čeká tvořivé odpoledne s názvem POJĎME SI ZAHRÁT DIVADLO, určené především předškolákům - budoucím prvňáčkům. Jejich rodiče, a další zájemci, si zatím mohou prohlédnout základní školu se školní družinou a pohovořit s vyučujícími o možnostech výuky.

Těšíme se na Vás!

Kolektiv Základní školy Louny, Přemyslovců 2209

Volby do školské rady.

KANDIDÁTNÍ LISTINA DO ŠKOLSKÉ RADY Z ŘAD ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

Vážení rodiče, v termínu od 25. do 27. 9. 2017 15:30 hodin budou probíhat volby do školské rady. Hlasovací lístek, na kterém označíte pouze tři Vámi vybrané kandidáty, vhoďte do hlasovací urny na vrátnici hlavní budovy. Hlasování stvrďte zapsáním do hlasovací listiny. Každý zákonný zástupce smí hlasovat pouze jednou, hlasování je anonymní a nepovinné.

Kandidáti:                                                                                            

 1. Gavronská Zdeňka zákonný zástupce žákyně Lindy Gavronské (7.A)
 2. Kolovratník Viktor, Mgr. zákonný zástupce žáka Viktora Kolovratníka (6.B)
 3. Wenzelová Lenka zákonný zástupce žákyňe Anny Wenzelové (8.A)
 4. Marešová Barbora zákonný zástupce žákyň Marie Anny Černé (7.B) a Johany Rozálie Černé (5.A)
 5. Herzogová Jana, Mgr. Bc zákonný zástupce žáka Marka Daniela Herzoga (4.A)
 6. Šafránková Jitka zákonný zástupce žákyň Julie Šafránkové (1.A) a Beáty Šafránkové (4.A)
 7. Fricová Jana zákonný zástupce žáků Anety Fricové (1.A) a Daniela Frice (4.A)
 8. Timrová Jana zákonný zástupce žákyně Jitky Timrové (2.A)
 9. Calvo Pizzaro Zdenka zákonný zástupce žákyně Andrea Pizzaro Calvo (2.A)