Společně se zlepšujeme II

Příjemce dotace: Základní škola Louny, Přemyslovců 2209, příspěvková organizace

Název projektu: Společně se zlepšujeme II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011384

Období realizace: 1. 8. 2019 - 31. 7.2021

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.

Z finančních prostředků v celkové výši 1.499.260,- Kč hradíme tyto aktivity:

Základní škola:

Školní asistent – personální podpora ZŠ

Další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ

Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ

Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Badatelský klub pro žáky ZŠ

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Školní družina:

Další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ

Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání ve ŠD

Využití ICT ve vzdělávání ve ŠD