Seznam přijatých žáků do 1. třídy

Den zveřejnění 30.4.2019

Základní škola Louny, Přemyslovců 2209, příspěvková organizace jako příslušný správní orgán, rozhodla podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) ve znění předpisů takto:

 Pro školní rok 2019 - 2020 se od 1.9.2019 přijímají k základnímu vzdělávání uchazeči:

       

Registrační šíslo

Oznámení o přijetí

Registrační šíslo

Oznámení o přijetí

01/2019

Přijat/Přijata

35/2019

Přijat/Přijata

02/2019

Přijat/Přijata

36/2019

Přijat/Přijata

03/2019

Přijat/Přijata

37/2019

Přijat/Přijata

04/2019

Přijat/Přijata

38/2019

Přijat/Přijata

05/2019

Přijat/Přijata

40/2019

Přijat/Přijata

06/2019

Přijat/Přijata

42/2019

Přijat/Přijata

07/2019

Přijat/Přijata

43/2019

Přijat/Přijata

08/2019

Přijat/Přijata

45/2019

Přijat/Přijata

09/2019

Přijat/Přijata

46/2019

Přijat/Přijata

10/2019

Přijat/Přijata

47/2019

Přijat/Přijata

11/2019

Přijat/Přijata

48/2019

Přijat/Přijata

12/2019

Přijat/Přijata

49/2019

Přijat/Přijata

14/2019

Přijat/Přijata

51/2019

Přijat/Přijata

15/2019

Přijat/Přijata

53/2019

Přijat/Přijata

16/2019

Přijat/Přijata

54/2019

Přijat/Přijata

17/2019

Přijat/Přijata

55/2019

Přijat/Přijata

19/2019

Přijat/Přijata

56/2019

Přijat/Přijata

20/2019

Přijat/Přijata

57/2019

Přijat/Přijata

21/2019

Přijat/Přijata

59/2019

Přijat/Přijata

23/2019

Přijat/Přijata

61/2019

Přijat/Přijata

25/2019

Přijat/Přijata

62/2019

Přijat/Přijata

26/2019

Přijat/Přijata

63/2019

Přijat/Přijata

28/2019

Přijat/Přijata

68/2019

Přijat/Přijata

29/2019

Přijat/Přijata

69/2019

Přijat/Přijata

32/2019

Přijat/Přijata

70/2019

Přijat/Přijata

34/2019

Přijat/Přijata

   

 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne zveřejnění seznamu uchazečů na veřejně přístupném místě ve škole, prostřednictvím Základní školy Louny, Přemyslovců 2209, příspěvková organizace, a rozhoduje o něm Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni zveřejnění seznamu uchazečů na veřejně přístupném místě ve škole.

Mgr. Bc. Vlastimil Hubert

ředitel školy