• Napadení žáků naší školy

Vážení rodiče,
velice mne mrzí incident, který se stal ve vrchní části Holárkových sadů. Brutální a nečekané napadení žáků naší školy od samého začátku řešíme s rodiči, Policií ČR a Okresním státním zastupitelstvím v Lounech. Na základě dohody s ředitelem Městské policie se zintenzivní dohled nad bezpečností našich žáků. Ujišťuji Vás, že Vaše děti jsou v bezpečí. Agresoři nebyli žáky naší školy. Doufáme, že budou spravedlivě potrestáni!

Mgr. Vlastimil Hubert – ředitel školy

Oznámení o přijetí

Den zveřejnění: 20. dubna 2017

Základní škola Louny, Přemyslovců 2209, příspěvková organizace jako příslušný správní orgán, rozhodla podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) ve znění pozdějších předpisů takto:

Pro školní rok 2017-2018 se od 1. 9. 2017 přijímají k základnímu vzdělávání uchazeči:

Registrační číslo

Oznámení o přijetí

Registrační číslo

Oznámení o přijetí

01 / 2017

Přijat/ Přijata

37 / 2017

Přijat/ Přijata

02 / 2017

Přijat/ Přijata

38 / 2017

Přijat/ Přijata

03 / 2017

Přijat/ Přijata

39 / 2017

Přijat/ Přijata

06 / 2017

Přijat/ Přijata

40 / 2017

Přijat/ Přijata

08 / 2017

Přijat/ Přijata

41 / 2017

Přijat/ Přijata

09 / 2017

Přijat/ Přijata

42 / 2017

Přijat/ Přijata

10 / 2017

Přijat/ Přijata

43 / 2017

Přijat/ Přijata

11 / 2017

Přijat/ Přijata

44 / 2017

Přijat/ Přijata

12 / 2017

Přijat/ Přijata

46 / 2017

Přijat/ Přijata

13 / 2017

Přijat/ Přijata

47 / 2017

Přijat/ Přijata

14 / 2017

Přijat/ Přijata

48 / 2017

Přijat/ Přijata

15 / 2017

Přijat/ Přijata

49 / 2017

Přijat/ Přijata

17 / 2017

Přijat/ Přijata

50 / 2017

Přijat/ Přijata

18 / 2017

Přijat/ Přijata

51 / 2017

Přijat/ Přijata

20 / 2017

Přijat/ Přijata

52 / 2017

Přijat/ Přijata

22 / 2017

Přijat/ Přijata

53 / 2017

Přijat/ Přijata

25 / 2017

Přijat/ Přijata

54 / 2017

Přijat/ Přijata

27 / 2017

Přijat/ Přijata

55 / 2017

Přijat/ Přijata

28 / 2017

Přijat/ Přijata

56 / 2017

Přijat/ Přijata

29 / 2017

Přijat/ Přijata

59 / 2017

Přijat/ Přijata

30 / 2017

Přijat/ Přijata

60 / 2017

Přijat/ Přijata

31 / 2017

Přijat/ Přijata

 62 / 2017

Přijat/ Přijata

32 / 2017

Přijat/ Přijata

63 / 2017

Přijat/ Přijata

33 / 2017

Přijat/ Přijata

64 / 2017

Přijat/ Přijata

34 / 2017

Přijat/ Přijata

   

35 / 2017

Přijat/ Přijata

   

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne zveřejnění seznamu uchazečů na veřejně přístupném místě ve škole, prostřednictvím  Základní školy Louny, Přemyslovců 2209, příspěvková organizace, a rozhoduje o něm Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni zveřejnění seznamu uchazečů na veřejně přístupném místě ve škole.

Mgr. Vlastimil Hubert

ředitel školy